Anti-spam policy

Hosting Machine is tegen iedere vorm van spam en staat het verzenden van dergelijke berichten via haar netwerk of servers niet toe. Spam wordt gedefinieerd als het verzenden van ongeautoriseerde berichten in iedere hoeveelheid. Voorbeelden van spam zijn:

 • Chain mail (kettingbrieven);
 • Valse berichtgeving;
 • Advertenties;
 • Bedreigingen, grappen en laster;
 • Pornografie;
 • Codes, scripts of malware;
 • Spam via netwerksites.

Indien dit soort activiteiten wordt vastgesteld, behoudt Hosting Machine zich het recht voor om alle nodige maatregelen te treffen om deze praktijk onmiddellijk te beëindigen, hetzij door tijdelijke blokkering dan wel permanente deactivering van bepaalde diensten.

Meer informatie over spam kan worden verkregen op https://www.spamklacht.nl/wat-is-spam

Limieten voor het verzenden van e-mailberichten voor shared servers

 • Verzonden berichten: 500 per uur (verschillende geadresseerden in één bericht tellen als verschillende berichten);
 • POP3 verbindingen: 300 per uur;
 • SMTP verbindingen: 60 per uur;
 • Máximaal aantal geadresseerden per e-mailbericht: 30.

Limieten voor het verzenden van e-mailberichten voor dedicated servers en virtual servers

Dedicated servers en virtual servers zijn niet onderhevig aan beperkingen, behalve aan de fysieke beperkingen van de configuratie.

Behandeling van abuse

Gevallen van abuse zullen worden behandeld in overeenstemming met de Opta.

Heeft u spam ontvangen van onze servers?

U kunt uw klachten over spam en andere abuse afkomstig van ons netwerk doorgeven via https://hostmach.nl/contact. Een klacht dient vergezeld te gaan van een kopie van het ontvangen bericht, met de volledige headers.